Stavitelství Karel Vácha a syn s.r.o. Stavitelství Karel Vácha a syn s.r.o.
o firmě


spolehlivá firma

Najdete nás na portále

www.zivefirmy.cz
diplom

Naše firma byla oceněna.

Firma Český Caparol s.r.o. nám udělila diplom. Získali jsme 1. místo v soutěži Barevný Dům 2010 v kategorii "INTERIÉR" a to na akci výstavba trapistického kláštera v Poličanech.


             Prodej bytů v bytovém domě Hůrka, pro bližší informace klikněte na banner.
bytový dům HůrkaStavitelství Karel Vácha a syn s.r.o.Vážení návštěvníci našich internetových stránek. Na úvod dovolte, seznámit Vás s historií vzniku firmy..

1.ledna roku 1991 byla se symbolem rodinného domu jako firemní značkou založena firma Stavitelství K.Vácha a syn v Hluboké nad Vltavou. Nyní bych chtěl připomenout vlivy, které mne přivedly k založení této firmy.

Bylo to v červnu roku 1885, kdy můj děd Vojtěch Vácha, pozdější zakladatel truhlářského družstva Dřevodruže v Hluboké nad Vltavou, složil svou tovaryšskou zkoušku, vstoupil tak do cechu truhlářského a založil v rodině řemeslnou tradici.

Můj otec Karel Vácha starší pak složil svou závěrečnou zkoušku učednickou v řemesle truhlářském v hlubockém truhlářském družstvu Dřevodruž v roce 1927 a jako živnostník provozoval truhlářskou dílnu se svými bratry až do znárodnění v roce 1948. Tato rodinná tradice ovlivnila při volbě povolání i mne. V roce 1958 až 1962 jsem vystudoval střední průmyslovou školu Stavební v Českých Budějovicích. Své první cenné profesní zkušenosti jsem pak v letech 1962 až 1970 sbíral ve stavebních závodech Uranových dolů Příbram.

Od roku 1970 jsem pak působil v n.p.Zemědělské stavby České Budějovice ve funkci stavbyvedoucího - později hlavního stavbyvedoucího a v posledních sedmi letech až do roku 1986 ve funkci vedoucího stavebního závodu České Budějovice.

V roce 1986 jsem byl zvolen předsedou Městského národního výboru v Hluboké nad Vltavou a tuto funkci jsem zastával do konce roku 1990. Společně s rodinnou řemeslnou tradicí to byl právě souhrn všech dosavadních profesních zkušeností z oboru stavebnictví, ale i zkušeností z řídící a organizátorské práce na orgánu státní správy, který mne přivedl k založení vlastní firmy.

Firmu pak umožnily postupně až do dnešní podoby rozvíjet první úspěšné dodávky a kolaudace staveb prakticky v celém spektru od modernizací, přístaveb až po specializované dodávky staveb pro obchod, zdravotnictví, školství, gastronomii hotelová zařízení, individuální i komplexní bytovou výstavbu včetně restaurování významných historických objektů. Bylo to možné zejména proto, že se podařilo kapacity firmy v jednotlivých profesích téměř optimálně vyprofilovat a ve specializované subdodavatelské oblasti pak získat ty nejlepší možné kontakty pro úspěšnou spolupráci.

Ale lépe než má slova o dosavadní činnosti a stavbách realizovaných firmou Stavitelství Karel Vácha a syn, jsou fotografie a reference, které můžete shlédnout na další stránce.

Karel Vácha - majitel firmy

  2002 - 2013 © STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA a SYN s.r.o. | www.vachaasyn.cz | design Eva Podzimková